Cố Đô Hoa Lư

Cố đô Hoa Lư

Cố đô Hoa Lư – là kinh đô đầu tiên của nhà nước phong kiến trung ương tập quyền của Việt Nam, là quần thể di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Hoa Lư là nơi ghi dấu sự nghiệp của các nhân vật lịch sử thuộc ba triều đại: Nhà Đinh, nhà Tiền Lê và khởi đầu nhà Lý, với các dấu ấn lịch sử: thống nhất giang sơn, đánh Tống – dẹp Chiêm và phát tích quá trình định đô ở Thăng Long – Hà Nội.

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: