Nhà hát Lớn Hà Nội

Nhà hát Lớn Hà Nội là một phiên bản nhỏ hơn của Opéra Garnier ở Paris, số 1 Tràng Tiền, con phố trung tâm của thành phố. Nhà hát Lớn còn là nơi diễn ra rất nhiều những sự kiện trọng đại của đất nước.

Nhà Hát lớn Hà Nội

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: