Nhà thờ Alexander Nevsky

Nha tho Alexander Nevsky

Nhà thờ Alexander Nevsky

Nhà thờ Alexander Nevsky Cathedral là một nhà thờ Chính thống của Nga. Nhà thờ được xây dựng khá lâu và trải qua nhiều thời gian bị phá hủy. Ban quản lý cũng đã có nhiều lần trùng tu lại nhà thờ. Diện tích của nhà thờ khá rộng có sức chưa lên đến 1000 người tham gia dự lễ. Trong chiến tranh nhà thờ là nơi phục vụ cho việc chăm sóc y tế cũng như cầu nguyện của người dân. Ngày nay những hoạt động liên quan đến tôn giáo và văn hóa luôn được thành phố tổ chức ở nhà thờ. Người dân thành phố vẫn duy trì thói quen của mình là luôn đến nhà thờ để dự lễ cũng như những hoạt động do nhà thờ phát động.

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục: